fbpx

Relay Module 2 kênh cho  Arduino

25.000

COM : chân chung
NC (Thường đóng):  cấu hình thường đóng được sử dụng khi bạn muốn đóng rơ le theo mặc định, nghĩa là có dòng điện chạy trừ khi bạn gửi tín hiệu từ Arduino đến mô-đun rơ le để mở mạch và dừng dòng điện.
No (Thường Mở):  cấu hình thường mở hoạt động theo cách khác: rơ le luôn mở, do đó mạch bị hỏng trừ khi bạn gửi tín hiệu từ Arduino để đóng mạch.
Nếu bạn chỉ muốn thắp sáng một ngọn đèn thỉnh thoảng, tốt hơn nên sử dụng cấu hình mạch hở thông thường.
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi